Renovatie Welterlaan

Geplaatst op: 22 maart 2017

Begin 2018

Zoals bekend hebben delen van Aarveld/Bekkerveld bij ernstige regen veel hinder van wateroverlast.
Om dat probleem op te lossen worden de Welterlaan en de Burg. Gijzelslaan voorzien van een gescheiden rioolwatersysteem, waarbij vuil- en regenwater apart worden afgevoerd. De wegen krijgen een daardoor een ” omgekeerd wegprofiel”, met de regenwatergoot in het midden van de weg. 
Behalve de weg worden ook de trottoirs vernieuwd.
In samenhang met deze werkzaamheden wordt ook het wegdek van de Benzenraderweg tussen Bekkerweg en Welterlaan vernieuwd.

De voorbereidingen voor deze ingrijpende werkzaamheden zijn nu in volle gang.
De gemeente hoopt het werk in augustus 2017 te kunnen aanbesteden, zodat in januari 218 bekend is welke aannemer het werk uitvoert.
De uitvoering kan dan in maart 2018 beginnen.

De gemeente heeft de direct aanwonenden inmiddels geïnformeerd middels een brief en een tekening.

Te zijner tijd volgt meer informatie, onder andere over de verkeersafhandeing tijdens de werkzaamheden.