Wijkagent en Boa in onze wijk

Heerlen zet in op veilige buurten. We zorgen dat duidelijk en zichtbaar meer blauw op straat is. Daarom heeft iedere buurt een eigen wijkagent en BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar). Zij zijn uw aanspreekpunt.

De heer Michiel Schuyer – wijkagent in onze wijk – handhaaft op de openbare orde en veiligheid in de wijk.
U kunt de wijkagent bereiken via het landelijk nummer 0900-8844

foto: Michiel Schuyer

 

 

De heer Maurice Costongs – BOA van bureau handhaving in onze wijk – richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s.
U kunt de BOA bereiken via email: m.costongs@heerlen.nl of tel. 06 53723976

Wilt u iets melden? Neem dan contact op met de wijkagent of met de BOA’s.