Wijkagent en Boa in onze wijk

Heerlen zet in op veilige buurten. We zorgen dat duidelijk en zichtbaar meer blauw op straat is. Daarom heeft iedere buurt een eigen wijkagent en BOA (Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar). Zij zijn uw aanspreekpunt.

De wijkagent handhaaft op de openbare orde en veiligheid in de wijk.
U kunt de wijkagent Dhr. Janssen bereiken via het landelijk nummer 0900-8844

De BOA van bureau handhaving richt zich vooral op de aantasting van de leefbaarheid door overtredingen of overlast, zoals het verkeerd aanbieden van huisvuil, illegaal gedumpt afval of verkeerd geparkeerde auto’s.

Wilt u iets melden? Neem dan contact op met de wijkagent of met de BOA’s.