Buurtactie

Waar krijg jij subsidie voor?

De gemeente Heerlen vindt het belangrijk dat buurt genoten zich verbonden voelen met elkaar en hun buurt. Daarom heeft de gemeente de buurtactie ingevoerd: een subsidie voor een activiteit of een initiatief waarmee de verbinding met buurtbewoners wordt verhoogd. Als u uw buren kent, is de stap niet zo groot om eens een praatje aan te knopen, om samen iets op te lossen in uw buurt of om hulp te vragen als dat nodig is. Uw woonomgeving wordt er ook gezelliger van.

Voor de buurt, door de buurt!

Bij de buurtactie gaat het om acties die uitnodigen om elkaar te ontmoeten en het netwerk in de buurt verstevigen. Of om samen iets in uw buurt op te knappen terwijl u intussen ook elkaar (beter) leert kennen. Als u buurtactie-subsidie wil aanvragen, dan kunt u hiervoor samenwerken met buurtorganisaties, verenigingen of scholen, maar dit is geen voorwaarde. Voor en door de buurt, voor meer verbinding en betrokkenheid – dat is het motto!

 

Voorbeelden van buurtacties

Iedereen kan een financiële bijdrage in het kader van de buurtactie aanvragen. De aanvraag moet gericht zijn op (een gedeelte van) de buurt. Heeft u ooit gedacht aan:

 • Het organiseren van een jeu-de-boules middag of een toneelvoorstelling.
 • Met de hele straat een voortuintje van een zieke buur opknappen.
 • Een straatfeest houden zodat jong en oud elkaar beter leert kennen.
 • Een wandeling of rondleiding verzorgen voor en door de buurt.
 • Een moestuin aanleggen en onderhouden met uw buurtgenoten.
 • Een ‘garagesale’ organiseren met de buurt.
 • Een straatbarbecue houden voor de buurt.
 • Een partytent opzetten, een springkussen voor de kinderen regelen en iedereen neemt wat te eten en te drinken mee.

 

Dit zijn maar voorbeelden die in principe voor subsidie in aanmerking komen. Er zijn nog veel meer activiteiten mogelijk of ideeën waarmee u de verbinding in uw buurt kunt verhogen.

Hoe dien ik een aanvraag in?

Een aanvraag dient u online in via www.heerlen.nl/buurtactie. Hier vindt u het aanvraagformulier en meer informatie. Maak uw idee zo concreet mogelijk. Geef daarbij ook aan wat u met het plan in de buurt wilt bereiken, met wie u het gaat uitvoeren en of er samengewerkt wordt met buurtorganisaties of andere partijen. Doe er een begroting bij: een overzicht van de verwachte kosten en (eventueel) inkomsten. De aanvragen worden beoordeeld door een groep actieve bewoners uit verschillende buurten van Heerlen en bureau Buurtgericht Werken, gemeente Heerlen.

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • de buurtactiviteit is toegankelijk voor de buurtbewoners;
 • de aanvrager heeft een begroting opgemaakt;
 • de aanvraag is kleinschalig en is voor (een deel van) de buurt of een combinatie van buurten in de gemeente Heerlen;
 • de activiteit is bij voorkeur een nieuw of vernieuwend initiatief;
 • het initiatief is geen reguliere activiteit van de aanvrager;
 • buurtbewoners voeren de activiteit (grotendeels) zelf uit;
 • na afloop dient u een verslag in van de activiteit, en een overzicht van de gemaakte kosten en eentueel inkomsten).

 

Wij kunnen maximaal een subsidie toekennen van € 2.500,-, maar kijken naar wat er echt nodig is om van uw idee een succes te maken. Let op! eten en drinken worden niet vergoed. Wel kunt u voor straatbarbecues bijvoorbeeld een bijdrage krijgen voor de huur van een springkussen. Ook voor grotere feesten zijn bijdrages mogelijk, maar niet voor het eten en drinken: dat moet u dan zelf betalen.

Foto’s en filmpjes welkom!
De gemeente verzamelt beeldmateriaal om de buurtactie-subsidie meer bekendheid te geven via internet, posters, folders en social media. Als u foto’s en filmpjes heeft van uw buurtactiviteit die u ter beschikking stelt voor dit doel, dan kunt u het materiaal insturen naar bgw@heerlen.nl.

 

Meer informatie?

Meer informatie over de subsidieregeling vindt u op www.heerlen.nl/buurtactie. Daarnaast is in uw buurt een buurtorganisatie actief, die mogelijk kan helpen bij uw idee. Kijk voor meer info over de organisatie in uw buurt op www.heerlen.nl/buurten. Heeft u een vraag? Stuur een mailtje naar gemeente@heerlen.nl of bel 14045 (en vraag naar bureau Buurtgericht Werken).