HOME

Aan alle wijkbewoners,

In deze bijzondere tijden heeft de wijkraad allerlei activiteiten moeten afzeggen. Heel erg jammer, maar het is niet anders.

Op facebook en andere media circuleren appjes en groepen die hulp aan anderen willen verlenen. Ook wordt er een beroep gedaan aan de wijkraad om iets te organiseren. Wij als wijkraad gaan geen centraal punt worden waar vraag en aanbod bij elkaar komen. Dat is ook helemaal niet nodig.

Wij roepen iedereen op om dicht bij huis te kijken waar hulp nodig is. Vraag je buren of iemand in de straat die misschien een boodschap nodig heeft, of een hondje dat uitgelaten moet worden, of gewoon om een praatje verlegen zit. Bel je buren op of doe een briefje met je telefoonnummer in de brievenbus. Kijk om je heen en als je hulp nodig hebt, vraag dichtbij. In deze tijd telt als nooit tevoren: een goede buur is beter dan een verre vriend.

Daarbij willen we wel het volgende opmerken: Houd je aan de afspraken die in landelijk gemaakt zijn. Zorg eerst voor je eigen gezondheid. We moeten het waarschijnlijk nog een tijdje volhouden.

De Wijkraad Aarveld Bekkerveld
========================