Werkzaamheden Aarveld Bekkerveld Mijnwaterproject

Het Kindcentrum Bekkerveld (oude HTS) zal worden verwarmd en gekoeld met Mijnwater. Daarvoor zal er een pijpleiding worden gelegd van het Kindcentrum naar de bestaande leiding langs de autoweg N281. Onderstaande nieuwsbrief en uitleg hebben de bewoners bij wie de leiding door de straat komt te liggen al eerder ontvangen. Ter informatie hierbij ook voor alle bewoners van onze wijk:

Hierbij ontvangt u de bewonersbrief in verband met de geplande werkzaamheden die gaan plaatsvinden van 30 augustus tot en met eind november 2021 nabij de oude HTS-school aan het Bekkerveld. CS Infra B.V. voert deze werkzaamheden uit voor Mijnwater.

Wat gaan we doen ?

De eerste fase van de werkzaamheden aan de oude HTS-school is in volle gang. Vorige week is de kelder geplaatst waarop de leidingen van Mijnwater worden aangesloten, deze werkzaamheden zullen tot 1 oktober plaatsvinden. Die leidingen worden vanaf 30 augustus aangelegd en komen te liggen in de Burgemeester Savelbergstraat, Benzenraderweg, Aarweg, Ovidiusstraat, en Vergiliusstraat waarna ze worden aangesloten op de reeds bestaande leidingen van Mijnwater langs de N281.

Wanneer gaan we dit doen ?

De planning en faseringen per straat staan op de achterzijde van deze bewonersbrief. De fasering is opgezet om zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Let hierbij op de data van de uitvoering. Ten tijde van de werkzaamheden in fase 2.3 (Benzenraderweg) wordt buslijn 7 van Arriva omgeleid via de Akerstraat en de Burgemeester Waszinkstraat. Tijdens de werkzaamheden vragen wij u uw vuilcontainer vroeg in de ochtend buiten te zetten. Onze uitvoerder zal deze dan op een centrale plaats neerzetten zodat reinigingsdienst Rd4 kan legen.

Bereikbaarheid

Tijdelijke parkeerplaatsen zijn, zoals vermeld in een vorige brief, ingericht op het grasveld Bekkerveld en Vergiliusstraat middels rijplaten. Wij kunnen helaas niet voorkomen dat u gedurende de werkzaamheden enige overlast zult ondervinden, hiervoor vragen wij uw begrip. Uw woning is tijdens de werkzaamheden te allen tijde te voet bereikbaar, met uw auto lukt dit helaas niet.

Contact

De heer Ruud Looijen is omgevingsmanager, hij zal u zoveel mogelijk informeren over de aanleg van de kelder, de leidingen en de faseringen. Door de geplande werkzaamheden zal er overlast ontstaan, wij proberen dit uiteraard te beperken tot het minimum. Mocht u Ruud Looijen willen spreken, dan kunt u hem telefonisch bereiken op 06 – 57 03 93 45, of via mail: ruud@consulinfra.nl

Meer weten over Mijnwater?

Wil je meer weten over Mijnwater neem dan hier eens een kijkje op de pagina van Mijnwater. Hier zie je onder andere welke andere projecten in de omgeving hierop zijn aangesloten.

 

Jeroen Gulpen Auteur