Voor alle omwonenden en direct omwonenden van Park City Live festival

Enkele weken geleden hebben jullie de mogelijkheid gehad om vóóraf kaarten te kopen voor PCL. Hierbij mochten jullie niet meer kaarten kopen als dat er mensen op jullie adres ingeschreven staan.

Hierdoor konden sommigen geen kaart kopen voor bijvoorbeeld goede vrienden of uitwonenden kinderen.

Uit de evaluatie van de wijkraad met PCL is gebleken dat dit tot problemen heeft geleid in 2019.

Wij hebben in overleg met PCL een mooie oplossing bedacht.

PCL heeft aan ons 50 tickets ter beschikking gesteld om te verkopen aan direct omwonenden en omwonenden.

Afhankelijk van de belangstelling gaan we evt. loten.

Het is de bedoeling dat zoveel mogelijk huishoudens hiervan kunnen profiteren, daarom vragen wij om redelijkheid in je aanvraag!!!

Meld voor 1 maart 2020 via info@aarbek.nl hoeveel kaarten je zou willen kopen (86 euro per stuk, de normale prijs). Let op: het betreft weekend tickets voor volwassenen!!

Vermeld hierbij je naam en adres.

3 maart 2020 vindt de evt. loting plaats en wordt iedereen geïnformeerd. Dan zal bekend worden gemaakt hoe de betaling en het verstrekken van de tickets gaat plaatsvinden.

Voor de duidelijkheid:

Direct omwonende:

Het betreft de woonhuizen met de volgende straten en huisnummers:

Bekkerweg
Huisnummers; 46 t/m 76 (alle even nummers)
Huisnummers; 47 t/m 111 (alle oneven nummers)
Bekkerveld
Huisnummers: 12 t/m 37 (alle nummers, zowel even als oneven)
Burgemeester Savelbergstraat
Huisnummers: 1 t/m 17 (alle nummers, zowel even als oneven)
Leonard Stassenstraat
Huisnummers: 2 t/m 72 (alle nummers, zowel even als oneven)
Vlotstraat
Huisnummers: 30a + 33 (in verband met voordeur en tuin aan Bekkerweg)
Burgemeester van Rooystraat
Huisnummers: 1 t/m 47 (alle oneven nummers)

 

Omwonenden:

Dit zijn de bewoners van de huizen met de volgende huisnummers;

Akerstraat
114 t/m 176
Benzenraderweg
57 t/m 193 en 56 t/m 172
Bekkerweg
113 t/m 133 en 78 t/m 112
Burgemeester Waszinkstraat
1 t/m 113 en 112 t/m 130

En alle huisnummers op de volgende straten:
Dr. Jaegersstraat, Kemmerlingstraat, Lintjensstraat, Mgr. Schrijnenstraat, Mr. Adriaan Stassenstraat, Pluijmaekersstraat, Sint Annalaan, Van Sonsbeeckstraat, Vlotstraat

Wij hopen hiermee een goede oplossing te bieden voor de problemen die uit de evaluatie is gebleken maar zijn ons ook bewust dat we niet iedereen tevreden kunnen stellen.

Namens de Wijkraad Aarveld/Bekkerveld.

Margriet Roozen en Frans van Velzen.

 

Jeroen Gulpen Auteur