Ervaart u overlast door “hangjongeren” Bekkerveld?

Beste buurtbewoners wijk Bekkerveld,

Wij zijn Kjell Heijne en Chris Boselie, beiden werkzaam bij Politie Heerlen. In het kader van onze opleiding is het onze taak om aanbevelingen te doen voor een bestaand probleem wat speelt in een wijk. Wij hebben in samenspraak met wijkagent Michiel Schuyer en gemeente Heerlen, er voor gekozen om aanbevelingen te gaan doen betreffende de overlast die veroorzaakt wordt door jeugdigen in-en rondom het Bekkerveld pleintje gelegen aan de Bekkerweg.

Voordat wij aanbevelingen kunnen doen aan de gemeente Heerlen, dienen wij de huidige problematiek die er speelt zo breed en goed mogelijk in kaart te brengen. De registraties die zijn opgemaakt na meldingen in het verleden hebben wij reeds ontvangen en geanalyseerd. Hartelijk dank voor uw meldingen.

Om de problematiek nog beter in kaart te brengen vragen wij u om uw bevindingen met ons te communiceren. Wij willen de problematiek graag verder specifiëren zodat wij een zo goed mogelijk passend advies kunnen uitbrengen aan de gemeente Heerlen. Denk hierbij aan de volgende onderwerpen:

  • Ervaart u overlast door jeugdigen op- en rondom de Bekkerweg?
  • Wanneer ervaart u overlast?
  • Wat zorgt er voor dat u dit als overlast ervaart?
  • Waaruit bestaat de overlast?
  • Heeft u de jeugdigen al eens aangesproken? Zo ja, hoe werd hierop gereageerd?
  • Wat zou voor u mogelijk een oplossing zijn?

Bovenstaande onderwerpen, maar ook uw ervaringen kunt u met ons delen via onderstaand e-mail adres:

Christian.boselie@politie.nl

Bovenstaand e-mail adres dient echter alleen voor het doorgeven van uw bevindingen. Mocht u overlast ervaren en wilt u graag politie ter plaatse, neem dan te allen tijde contact op met het landelijk telefoonnummer Politie op 0900-8844 of in spoedgevallen 112.

Wij zien uw reactie graag tegenmoet en wij willen u op voorhand bedanken voor uw tijd.

Jeroen Gulpen Auteur