Veiligheid

Goed idee voor de buurt?

Veiligheid in de buurt is niet alleen een zaak van instanties zoals gemeente, politie en handhaving, maar ook van bewoners zelf. Denk bijvoorbeeld aan het inbraakveilig maken van de woning, verkeersgedrag en dergelijke.
De gemeente wil bewoners graag stimuleren mee te denken over verbetering van de veiligheid in de buurt. Daarvoor stelt de gemeente een bedrag van ongeveer € 5.000 beschikbaar voor initiatieven van bewoners.

Voorbeelden zijn verbeteren van verlichting, aanpassing van beplanting, eenvoudige verkeersmaatregelen en dergelijke. Minder of niet haalbaar in dit kader zijn grote infrastructurele aanpassingen, cameratoezicht, verhogen capaciteit politie en/of handhaving. Ook initiatieven die uitsluitend ten goede komen aan één adres of bewoner komen waarschijnlijk niet in aanmerking.

Heeft u een goed idee om de veiligheid in de buurt te verbeteren ?
Laat het ons weten via info@aarbek of 06-47600307.

Frans Auteur