HTS Wordt Kindcentrum

27 februari 2019

Het plan van B&W is unaniem door de gemeenteraad aangenomen en gaat nu in uitvoering.

10 februari 2019

Basisschool Tarcisius verhuist naar de voormalige HTS aan het Bekkerveld. Andere partners die meeverhuizen zijn:

  • So afdeling Catharinaschool, locatie Oude Lindestraat
  • Peuterspeelzaal Heerlen
  • Humanitas kinderopvang en buitenschoolse opvang
  • Kleutergroep Xonar/Innovo
  • Kantoor Innovo

Aan het Bekkerveld ontstaat zo een compleet Kindcentrum met een doorlopende leerlijn, waar kinderen van 0 tot 12 jaar spelen en leren.

Kenmerken HTS-gebouw blijven behouden.

De gemeente wil het oudste gedeelte van gebouw aan het Bekkerveld behouden en de kenmerkende sfeer terugbrengen. Het gedeelte dat later is aangebouwd wordt gesloopt. Op een deel van het binnenterrein komt nieuwbouw, maar kleiner dan de aanbouwen die er nu staan. Zo blijft er voldoende ruimte over voor speelplein, parkeren en afzetten van leerlingen. Het gebouw wordt duurzaam en aangesloten op mijnwater. In januari 2021 moet het gebouw klaar zijn. De Tarcisiusschool blijft tot die tijd dus nog gewoon op de Aarweg. Wat er daarna met dit gebouw gebeurt is nog niet duidelijk. Wel is duidelijk dat de dependance aan de Celsusstraat wordt gesloopt en het terrein wordt ingezaaid met gras.

Woont u dicht bij de voormalige HTS?

Wilt u straks meepraten over de nieuwe verkeerssituatie? Meldt u dan alvast aan via kindcentrumtarcisius@heerlen.nl
Heeft u in de tussentijd vragen, neem dan contact op met gemeente Heerlen via telefoonnummer 14045.

Bronvermelding: Heerlen nieuws voor u – uitgifte Gemeente Heerlen januari 2019