Buurtsteun

kent vele vormen

Buurtsteun is geen kantoortje met een telefoon en een groot whiteboard. Het is vooral datgene wat mensen voor elkaar willen doen. Onderling, met of zonder professionele ondersteuning en gebruikmakend van het eigen óf andermans sociaal netwerk.

In bijgaande notitie wordt een en ander verder uitgewerkt. Van alle beschreven mogelijkheden zijn voorbeelden opgenomen in de bijlage.

Over buurtsteun

Over buurtsteun Voorbeelden

In januari heeft de gemeente de Zorgkrant verspreid, met daarin voorbeelden van buurtsteun.
Elke buurt had zijn eigen krant en dus zijn eigen voorbeelden.
Die voorbeelden zijn verzameld in:

Zorgkranten buurtsteun verzameld

 

Frans Auteur