Buurtsteun

Twee rechter handen en het hart op de goede plek?

In 2019 proberen we verder te komen tot een soort klussendienst. Hulpvragen die het de vraag aan werkgroep burenhulp overstijgen.

Denk hierbij aan periodiek tuinonderhoud, schilderwerk, etc. kunnen mogelijk tegen een geringe vergoeding worden uitgevoerd door bewoners die zich, anders dan bij incidentele hulp, voor deze dienst aanmelden. Dat betekent dus klussenhulp tegen een geringe vergoeding.