Nieuwe woningen

Geplaatst op: 26 juni 2017

Molenberglaan

Ooit lagen op de hoek van de Molenberglaan en de St. Franciscusweg moestuinen. Achter de muur het sportveld van het Bernardinuscollege.
Al vele jaren geleden hebben de moestuinen het veld moeten ruimen om plaats te maken voor woningen.
Tot nu toe is het er niet van gekomen.

Dat lijkt nu te veranderen: het Limburgs Dagblad meldde 21 juni dat de firma Janssen de Jong nu een bouwplan heeft ingediend.
Het gaat daarbij om zeven woningen. ‘Grondgebonden’, ofwel zelfstandige woningen en dus geen appartementen.
Tenzij bezwaarprocedures voor vertraging zorgen, zou de bouw over een half jaar kunnen beginnen.

(foto: Google Streetview)

Voor de woningen die hier gepland zijn, is door de ontwikkelaar een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Daarin wordt aangegeven dat de woningen qua architectuur zullen aansluiten op de bestaande omgeving.

Om uitvoering mogelijk te maken heeft de gemeente een aanvulling op de Nota Ruimtelijke Kwaliteit geschreven. Ook is een aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Voor beide gelden de gebruikelijke inspraakprocedures.