Annakerk

Geplaatst op: 23 november 2017

Bericht van de werkgroep
Werkgroep: “de Anna-kerk leeft”

Sinds enkele maanden heeft een groep betrokken parochianen de stoute schoenen aangetrokken en heeft zich verenigd in de werkgroep Annakerk om de parochie levend te houden. Voor de werkgroep geldt dat een actieve parochie een belangrijke rol kan spelen in het sociaal maatschappelijk welzijn van de wijken. Een belangrijk doel van de werkgroep is het behoud van de eredienst in de Annakerk. Een en ander gebeurt in goede samenspraak met het kerkbestuur. De werkgroep is gestart met enkele activiteiten.

Enquête

De haalbaarheid van onze doelen wordt medebepaald door de betrokkenheid van u. De werkgroep heeft een enquête uitgezet om de betrokkenheid binnen de parochie te peilen. Over de uitkomst vaan de enquête kunt u lezen in de nieuwsbrief van januari 2017.

Uitlichten van de kerk

Onze kerk is een bijzonder monument, in de vijftiger jaren van de vorige eeuw ontworpen door de beroemde architect Peutz. Voor mensen die niet in de kerk komen zijn de prachtige “glas in beton” (ontworpen en uitgevoerd door de kunstenaar Daan Wildschut) kerkramen niet zichtbaar. Dat willen we veranderen door ’s avonds de binnen- en de buitenkant van de kerk te verlichten. De werkgroep onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.

Voor de uitvoering hiervan is een financiële bijdrage echter noodzakelijk. Hoe u hieraan kunt bijdragen hoort u binnenkort van de werkgroep.

Nieuwsbrieven

300117 Nieuwsbrief versie februari

070617 Nieuwsbrief versie juli (1)

281217 Nieuwsbrief december