Renovatie Welterlaan

Afsluiting 14-17 sept.

Wat er gaat gebeuren

Zoals bekend hebben delen van Aarveld/Bekkerveld bij ernstige regen veel hinder van wateroverlast.
Om dat probleem op te lossen worden de Welterlaan en de Burg. Gijzelslaan voorzien van een gescheiden rioolwatersysteem, waarbij vuil- en regenwater apart worden afgevoerd. De wegen krijgen een daardoor een ” omgekeerd wegprofiel”, met de regenwatergoot in het midden van de weg.
Behalve de weg worden ook de trottoirs vernieuwd.
In samenhang met deze werkzaamheden wordt ook het wegdek van de Benzenraderweg tussen Bekkerweg en Welterlaan vernieuwd.

Op 24 januari 2018 werden de bewoners van de weggedeelten waar gewerkt wordt opnieuw geïnformeerd middels een bewonersbrief.
Bij de brief zat een luchtfoto, waarop de nieuwe situatie is ingetekend.
U kunt brief en foto hieronder bekijken:

Bekijk een animatiefilmpje dat laat zien (komend vanaf de autoweg) hoe het gaat worden.

Start werk en omleiding

Op 23 april zijn de voorbereidende werkzaamheden in de Benzenraderweg tussen Welterlaan en Aarweg gestart. De weg is afgesloten. De week daarna, vanaf 30 april, is het gedeelte tussen Welterlaan en Bekkerweg aan de beurt. De afsluitingen duren tot 9 juni. Daarna is de Benzenraderweg weer open voor bestemmingsverkeer (u kunt dus niet doorrijden naar de Welterlaan !).

Vanaf 4 juni wordt gewerkt aan de Welterlaan. (In de onderstaande brief wordt nog geschreven dat de gedeeltelijke afsluiting op 8 juni ingaat. Die datum is vervroegd !) Verkeer dat de stad in wil kan via de Welterlaan blijven rijden, maar moet rekening houden met vertraging. Verkeer dat de stad uit wil wordt omgeleid.
Gerekend wordt op een werkperiode van 8 tot 10 maanden.

Omwonenden zijn begin mei door de gemeente per brief geïnformeerd.

Vanaf 1 september verandert de rijstrook voor inkomend verkeer.
Tot nu toe is vooral gewerkt aan de Aarveldzijde van de Welterlaan. Inkomend verkeer kon gebruik maken van de rijstrook waarlangs je normaal de stad uit zou rijden.
Op 29, 30 en 31 augustus wordt de Aarveldzijde geasfalteerd en met ingang van 1 september kan inkomend verkeer dan van die strook gebruik maken. De werkzaamheden verplaatsen zich dan naar de ABP-kant. De stad uitrijden via de Welterlaan is tot het einde van de werkzaamheden (half november) niet mogelijk !

Fietsers

Fietsers hebben al eerder te maken met een omleiding: vanaf 15 mei wordt gewerkt aan de parallelrijbanen onder het viaduct. Autoverkeer kan blijven rijden, maar fietsers worden omgeleid via de voetgangers/fietsersbrug over de autoweg. Houdt u als fietser rekening met de voetgangers, scootmobielen, enz. ?
Fietsers en voetgangers vanuit de Ovidiusstraat kunnen tijdens de werkzaamheden aan de  Welterlaan overigens wel oversteken naar de Hamerstraat en vice versa.

Van 14 september 21.00 uur tot 17 september 06.00 uur vinden ter hoogte van de stadsautoweg (N281) asfalteringswerkzaamheden plaats in de Welterlaan. De toe- en afritten naar de stadsautoweg zijn dan afgesloten.
Vanuit de A79 (Maastricht) kan verkeer wel de Welterlaan op (alleen richting centrum !).
Zie ook 20180910 Bewonersbrief Info werkzaamheden Welterlaan

Meer informatie over de actuele situatie vindt u ook op de website van de gemeente.

 

Frans Auteur