Renovatie Welterlaan

Geplaatst op: 19 april 2018

Benzenraderweg dicht !

Wat er gaat gebeuren

Zoals bekend hebben delen van Aarveld/Bekkerveld bij ernstige regen veel hinder van wateroverlast.
Om dat probleem op te lossen worden de Welterlaan en de Burg. Gijzelslaan voorzien van een gescheiden rioolwatersysteem, waarbij vuil- en regenwater apart worden afgevoerd. De wegen krijgen een daardoor een ” omgekeerd wegprofiel”, met de regenwatergoot in het midden van de weg. 
Behalve de weg worden ook de trottoirs vernieuwd.
In samenhang met deze werkzaamheden wordt ook het wegdek van de Benzenraderweg tussen Bekkerweg en Welterlaan vernieuwd.

Op 24 januari 2018 werden de bewoners van de weggedeelten waar gewerkt wordt opnieuw geïnformeerd middels een bewonersbrief. 
Bij de brief zat een luchtfoto, waarop de nieuwe situatie is ingetekend.
U kunt brief en foto hieronder bekijken:

Bekijk een animatiefilmpje dat laat zien (komend vanaf de autoweg) hoe het gaat worden.

Start werk en omleiding

Op 23 april starten de voorbereidende werkzaamheden in de Benzenraderweg tussen Welterlaan en Aarweg. De weg wordt dan afgesloten. De week daarna, vanaf 30 april, is het gedeelte tussen Welterlaan en Bekkerweg aan de beurt. De afsluitingen duren tot 1 juni.
Vanaf half juni wordt gewerkt aan de Welterlaan.

Gerekend wordt op een werkperiode van 8 tot 10 maanden.
Tijdens de werkzaamheden blijft verkeer de stad in mogelijk, zij het met vertraging. Verkeer dat de stad uit wil wordt omgeleid.
Omwonenden zijn in april 2018 door de gemeente per brief geïnformeerd.

Bij de brief was een tekening gevoegd met de omleidingsroutes. Een van de routes zou over de Bekkerweg gaan en daar twee onoverzichtelijke kruisingen tegenkomen. Na opmerkingen uit de buurt heeft de gemeente die routes aangepast:

Meer informatie over de actuele situatie vindt u ook op de website van de gemeente.