Petitie Tarcisius

Geplaatst op: 29 september 2017

Tegen nieuwbouw

Zoals bekend wordt de huidige Tarcisiusschool vervangen door nieuwbouw.
Door de gemeente zijn een aantal mogelijke locaties bekeken. Voor wat betreft het college van burgemeester en wethouders gaat de voorkeur vooralsnog uit naar nieuwbouw op de huidige locatie. Een en ander wordt naar verwachting besproken in de gemeenteraad van oktober.
Zie voor uitgebreidere informatie ook het bericht elders op de website.

Enkele buurtbewoners vinden dat geen verstandige keuze en zijn een petitie gestart op www.petitie24.nl.
In het weekend van 2 september zijn de direct omwonenden daar per brief over geïnformeerd.
Op verzoek van de initiatiefnemers kunt u de Petitie Brief Tarcisius ook hier lezen.