PCL 2017

Geplaatst op: 8 mei 2017

Informatieavond

 

ParkCity Live editie 2017 is dit jaar op 8 en 9 juli. Het festival was binnen 9 uur geheel uitverkocht. Dat betekent dat er weer veel publiek richting het Bekkerveld zal stromen in het festivalweekend.

Om bewoners goed te informeren is er een informatiebijeenkomst, waar de organisatie de uitwerking van de plannen aan de bewoners wil presenteren. Die plannen zullen overigens nauwelijks afwijken van eerdere edities.
Alle ingediende evaluatiepunten 2016 zijn uiteraard wel ter harte genomen en waar mogelijk verwerkt in editie 2017.

Er is tijdens deze bijeenkomst gelegenheid om vragen te stellen en verbeterpunten c.q. veranderpunten aan te dragen.
De organisatie nodigt u daarom van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

Datum + Locatie:
Maandag 29 mei – 20:00 uur
Gasterie de Fabel
Benzenraderweg
Heerlen

Programma
16.00 uur – op A0 formaat ligt de terreintekening 2017 en verkeersplan 2017 ter inzage in achterzaal
20.00 uur – welkom door HP Nieskens, directeur ParkCity Live – start presentatie
20.30 uur – einde presentatie – gelegenheid tot stellen van vragen
21:30 uur – afsluiting

Aanmelden
U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. U dient wel op tijd aanwezig te zijn.
Na 20:00 uur is er geen toegang meer tot de ruimte waar de presentatie plaatsvindt.

De direct omwonenden hebben deze uitnodiging ook per brief ontvangen.