Parkeren

Aarveld/Bekkerveld
In Aarveld/Bekkerveld gelden verschillende parkeerregelingen.

Op onderstaande tekening zijn die weergegeven:

U kunt de plattegrond ook downloaden.

Voorkom een boete !

  • In de blauwe zone is parkeren alleen toegestaan langs een blauwe streep, met ontheffing of met parkeerschijf (max. 2 uur)
  • In vergunninggebied is parkeren alleen toegestaan met een voor dat gebied geldige vergunning
  • Een ontheffing voor de blauwe zone geldt niet voor plekken waar vergunningparkeren van kracht is, een vergunning is geen ontheffing voor de blauwe zone !

Heeft u vragen over het verkrijgen van een ontheffing voor de blauwe zone ?

In de Uitvoeringsregels vastgesteld 7 oktober 2014 vindt u onder andere wie in aanmerking komt voor een ontheffing.

Antwoord op de meest gestelde vragen vindt u  hier.

Mogelijk wordt de blauwe zone in 2018 (wellicht begin 2019) nog iets uitgebreid: in de Lintjensstraat en in de Kemmerlingstraat is de 2e enquête abusievelijk niet bezorgd. Die bewoners hebben in april 2018 gelegenheid gekregen zich alsnog uit te spreken.
Mede naar aanleiding daarvan is besloten om ook bewoners van de Mr. Adriaan Sassenstraat, de Pluijmaekersstraat (huisnummer 1-7 oneven en 2-14 even), de Van Sonsbeeckstraat, de Mgr. Schrijnenstraat,  de Burg. van Rooystraat en de Burg. Waszinkstraat (huisnummer 1 t/m 89 oneven) opnieuw te enquêteren. Die aanvullende enquête vindt naar verwachting in oktober 2018 plaats.

 

Frans Auteur