L. Stassenstraat

Geplaatst op: 26 september 2017

trottoirparkeren

 

Bij de rioolrenovatie, enkele jaren geleden, is de rijbaan versmald.
Dat blijkt tot problemen te leiden, met name voor vrachtverkeer zoals de wagens van RD4.
Met enige regelmaat sneuvelen daardoor zijspiegels.

De problemen zijn besproken in het Buurtteam Schoon, Heel en Veilig.
De straat terugbrengen tot de oorspronkelijke breedte is een voor de gemeente te kostbare oplossing.
Een mogelijk alternatief is het gedeeltelijk op het trottoir parkeren. In die situatie staan (gelet op de rijrichting) de rechterwielen op de stoep.

De wijkraad heeft daarover in juni 2017 een enquête gehouden onder bewoners van de Leonard Stassenstraat.
Van de bewoners die gereageerd hebben vond 2/3 het een goed idee, 1/3 vond het geen goed idee.
Op basis van de enquête, de klachten van o.a. RD4 en om de bereikbaarheid ook voor hulpdiensten (bv. brandweer) te verbeteren, heeft de gemeente besloten trottoirparkeren aan de oneven zijde in te voeren.
De bewoners zijn daar per brief over geïnformeerd.

Om een en ander mogelijk te maken, heeft de gemeente een verkeersbesluit genomen waartegen bezwaar mogelijk is. 
Na het verstrijken van de bezwaartermijn zal de gemeente opdracht geven de trottoirbanden af te schuinen, waarna het trottoirparkeren ingevoerd kan worden.