Kastanjes Bekkerveld

Geplaatst op: 3 maart 2017

Update 3 maart 2017

De kastanjes en populieren op het Bekkerveld vormen een belangrijke omlijsting voor deze markante plek in onze buurt.
Bovendien heeft de beplanting een symbolische betekenis.

Door ouderdom en ziekte zijn in de afgelopen jaren helaas steeds meer bomen verdwenen, met als gevolg dat er steeds meer gaten in het prachtige decor vielen. 
Na vele gesprekken en onderzoeken heeft de gemeente besloten het veld in ere te houden en waar nodig de beplanting te herstellen.

Dat betekent niet dat iedere gerooide boom meteen vervangen wordt.
De concrete aanpak is als volgt:

  • Bomen die door de ziekte gevaarlijk worden, worden verwijderd. Wanneer er 3 of 4 naast elkaar weg zijn vindt herplant plaats (dan hebben de nieuwe bomen voldoende groeiruimte), opnieuw met kastanjes. Wanneer 60% van alle oorspronkelijke kastanjes verdwenen zijn, worden ook de overige gerooid en worden ook op die plekken nieuwe bomen geplant.

Op die manier blijft het monumentale beeld van het Bekkerveld het best in stand.
De gemeente durft mede voor herplant te kiezen omdat de kastanjebloedingsziekte in hevigheid lijkt af te nemen en de verwachting is dat er op termijn goede methoden worden gevonden om die te bestrijden.

In 2016 zijn al enkele nieuwe populieren geplant, op 3 maart 2017 was het de beurt aan de eerste nieuwe kastanjes.