Uitbreiding blauwe zone

Geplaatst op: 14 augustus 2017

Update 14 augustus

(voor de update: zie onderaan dit bericht)

Bij het invoeren van de blauwe zone in een gedeelte van Aarveld en Bekkerveld is de parkeerdruk opgeschoven naar straten die er voorheen weinig of geen last van hadden. In de evaluatie met de gemeente is afgesproken dat die straten zich opnieuw konden uitspreken.
In maart/april 2017 vond daarom een 2e enquête plaats.

Uitslag 2e enquête

Op basis van de uitslag daarvan zullen (behoudens onverwachte ontwikkelingen) aan het bestaande gebied met blauwe zone de volgende straten worden toegevoegd:

  • Vergiliusstraat (beide zijden)
  • Horatiusstraat, Pliniusstraat en Tacitusstraat (telkens oneven zijde, tussen de Vergiliusstraat en de Liviusstraat)
  • Ovidiusstraat (tussen Vergiliusstraat en Tacitusstraat-voorheen Burg. Waszinkstraat-, beide zijden)
  • Benzenraderweg (tussen Vergiliusstraat en Burg. Waszinkstraat, alleen even zijde)
  • Leonard Stassenstraat (tussen Mgr. Schrijnenstraat en Benzenraderweg, beide zijden)
  • Pluymaekersstraat (tussen van Sonsbeeckstraat en Leonard Stassenstraat, beide zijden)
  • Bekkerweg (tussen Sint Annalaan en rotonde Akerstraat/Burg. Waszinkstraat, oneven zijde)
  • Akerstraat tussen Vlotstraat en Molenberglaan (even zijde)
  • Akerstraat tussen Molenberglaan en rotonde Akerstraat/Burg. Waszinkstraat (beide zijden, met uitzondering van enkele plaatsen voor het Grotiuscollege)

In de straten waar al eerder blauwe zone werd ingevoerd of waar sprake is van vergunningparkeren, blijft de situatie ongewijzigd.

In alle andere straten wordt geen nieuwe regeling ingevoerd. Of er waren te weinig reacties om een wijziging te rechtvaardigen of daar was geen meerderheid voor.

Let op: enkel het onherroepelijk vastgestelde verkeersbesluit (zie ook hieronder) is juridisch bindend. Dat betekent dat aan bovenstaande opsomming geen rechten kunnen worden ontleend.

Planning

Inmiddels heeft de gemeente een formeel verkeersbesluit genomen. Dat is op 7 juni gepubliceerd in de Staatscourant en te vinden op de website met officiële bekendmakingen.  U kunt het besluit het de bijbehorende tekening ook hieronder bekijken:

 

Met de publicatie is het nog steeds niet definitief: belanghebbenden kunnen tot zes weken na publicatie bezwaar maken. Ook als er geen bezwaar gemaakt wordt, is het inmiddels ongeveer eind juli voor een en ander definitief is. Dan pas kan de gemeente alle ‘aanwonenden’ (ongeveer 300 adressen) een brief sturen met een aanvraagformulier voor een ontheffing.

Intussen worden wel al de blauwe strepen getrokken, maar de borden worden voorlopig afgeplakt.

Elke aanvraag moet getoetst worden op rechtmatigheid: hoort de auto bij adres, is er wel of niet parkeergelegenheid op eigen terrein, is het verschuldigde bedrag betaald ? De ontheffingen moeten worden aangemaakt en tenslotte verzonden. De gemeente rekent daarvoor ongeveer een maand nodig te hebben.
De datum van ingang wordt daarom begin oktober 2017.

Let op: deze planning betreft een verwachting. Wanneer onverwachte omstandigheden daartoe aanleiding geven, kan de gemeente de planning aanpassen. Er kunnen dan ook geen rechten aan worden ontleend.

Update 14 augustus 2017

Op 15 augustus start de gemeente met het verspreiden van de brieven naar bewoners die in de nieuw aangewezen blauwe zone wonen en een (eventueel twee) ontheffing(en) kunnen aanvragen. De brief geeft aan dat een ontheffing digitaal kan worden aangevraagd. Bij het aanvragen dient meteen via IDeal betaald te worden. Bewoners die niet over internet beschikken kunnen ook een papieren formulier aanvragen.
Hieronder vindt u de brief die de gemeente verspreid en een kaart waarop u kunt vinden welke adressen een ontheffing kunnen aanvragen. Ligt uw adres buiten het aangegeven gebied, dan kunt u dus geen ontheffing aanvragen.
Houd er rekening mee dat de verwerking van een aanvraag enige tijd duurt. Doe uw aanvraag daarom tijdig, zodat u de ontheffing op tijd in uw bezit heeft.

Heeft u nog vragen ?

In de Uitvoeringsregels vastgesteld 7 oktober 2014 vindt u onder andere wie in aanmerking komt voor een ontheffing.

Antwoord op de meest gestelde vragen vindt u in hier.